Právní informace

Obsah stránek Burzovního rozhodčího soudu

Veškerý obsah stránek Burzovního rozhodčího soudu zřízeného při společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen BRS), slouží pouze pro informaci. Obsah stránek BRS se získal ze zdrojů, které BRS považuje za spolehlivé. BRS neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu, ledaže z právních předpisů vyplývá jinak.

Obsah stránek BRS se průběžně obnovuje a upravuje. BRS si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu svých stránek.

Autorská práva

Jakékoliv užití stránek BRS nebo jejich části jiným způsobem než pro vlastní potřebu, zejména jejich další šíření, kopírování, další zpracování nebo jejich úprava či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek BRS. Užití mimo vlastní potřebu je neoprávněným zásahem do práv BRS a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž informace jsou součástí obsahu stránek BRS.

Odpovědnosti a záruky

BRS neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek BRS, ledaže z právních předpisů vyplývá jinak.

BRS dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek BRS a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

BRS nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek BRSa neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

BRS neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek BRS, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.